Tìm thấy 4 thủ tục.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
2 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền hoặc Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật Khám bệnh, chữa bệnh
3 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
4 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH CAO BẰNG - DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Địa chỉ: Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: portal@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026 3852 136
Chịu trách nhiệm: ông Thang Trọng Dũng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Sản phẩm được phát triển bởi Công ty CP Công nghệ Bình Minh