Giới thiệu

          Cao Bằng là tỉnh miền núi còn khó khăn về nhiều mặt, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh, doanh nghiệp và người dân, mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong tổ chức, doanh nghiệp và người dân còn nhiều hạn chế. Mặc dù còn khó khăn nhưng với sự quyết tâm ứng dụng CNTT của các cấp lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kể từ năm 2014 UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông đã tập chung chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin "Thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 2" sau khi hoàn thành đã góp phần rất to lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Phát huy thành công đó năm 2015 UBND tỉnh đã quyết định tiếp tục thí điểm xây hệ thống “Thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3” cho 2 đơn vị. Qua hệ thống này mọi người dân có thể nộp hồ sơ hành chính trực tuyến qua mạng, biết được tình trạng giải quyết hồ sơ của mình, thuộc sở ngành tham gia.

 

“Hệ thống thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3" cho phép người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể dùng hệ thống phần mềm để khai báo thông tin và nộp hồ sơ hành chính trực tuyến qua mạng ở một số thủ tục hành chính đã sẵn sàng trong các ngành " Y Tế; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông"  hệ thông sử dụng nhiều phương tiện liên lạc thông dụng nhất hiện nay như: Thông tin trực tuyến qua phần mềm; thư điện tử; điện thoại di động để trả lời tự động về tình trạng hồ sơ của công dân. Hệ thống là công cụ hữu hiệu để người dân và  lãnh đạo giám sát các dịch vụ công.

 

Như vậy người dân được cung cấp thông tin ở mọi nơi, 24/7 và không phụ thuộc vào tinh thần làm việc hay thái độ của cán bộ nhà nước.

 

Các báo cáo được cung cấp bởi hệ thống là trung thực vì được thực hiện hoàn toàn tự động và không thể bị thay đổi. Tình hình giải quyết hồ sơ của các đơn vị. Người dân có thể biết được trạng thái giải quyết hồ của mình.

 

Tỉnh Cao Bằng đã xác định nội dung cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin:

  • Chuyển dịch vụ công thông thường sang dịch vụ công trực tuyến;
  • Chuyển từ xử lý hồ sơ bằng tay sang xử lý bằng máy tính;
  • Kết nối các máy tính riêng lẻ vào một hệ thống máy tính;

 

Xác định mục đích của chính phủ điện tử là phục vụ người dân; giúp cơ quan quản lý xử lý thông tin nhanh, nhiều và chính xác; công khai, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước và là công cụ đồng thời là nội dung của cải cách hành chính.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH CAO BẰNG - DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Địa chỉ: Số 011 - Đường Hoàng Đình Giong - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Email: portal@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026 3852 136
Chịu trách nhiệm: ông Thang Trọng Dũng - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Cao Bằng (hoặc www.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Sản phẩm được phát triển bởi Công ty CP Công nghệ Bình Minh